A A A

Oferta

Od innych firm działających na rynku inwestycyjnym odróżnia nas kompleksowa obsługa, definiowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. Pełen zakres, oferowanych przez Budim Sp. z o. o.  usług, obejmuje:

 

  • Przedrealizacyjne usługi konsultingowe;
  • Projektowanie pełnobranżowe;
  • Weryfikację, adaptację i autoryzację projektów, w tym projektów zagranicznych;
  • Generalne wykonawstwo
  • Przetargi na wybór podwykonawców;
  • Obsługę formalno-prawną, związaną z przygotowaniem i realizacją inwestycji
  • oraz wszystkie tradycyjne dziedziny doradztwa inżynieryjnego.

 

Wszystkie usługi realizowane są przez wysokiej klasy etatowych specjalistów i inżynierów, posiadających wymagane prawem uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.